Teemat

Kunta on asukkaitaan varten. Oululla on edellytykset olla elinvoimainen ja kehittävä kaupunki, meidän kaikkien koti. Kaupungin on huolehdittava jokaisesta, pienimmistä vanhuksiin, ketään unohtamatta tai väheksymättä. Tämä edellyttää tervettä taloutta ja kovaa tahtoa.

Näissä teemoissa on nostettuna joitakin olennaisimpia kohtia Heikin ajatuksista. Mikäli et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy!

Läheltä parasta

  • ·         Lähiruokaa kouluihin, vanhainkoteihin ja sekä muihin kaupungin keittiöihin
  • ·         Nuorten työllisyys huomioitava kaupungin hankinnoissa

Kaupungin hankintojen ehtoja on muokattava niin, että voimme valita terveellisen, luonnollisen ja lähellä tuotetun vaihtoehdon keittiöidemme raaka-aineiksi. Kaupungin rakennus- ja muiden urakoiden täytyy toteutua niin, että kilpailutuksen voittajan on sitouduttava työllisyyden kehittämiseen tähtääviin toimiin.

Huolehditaan jokaisesta

  • ·         Kunnallinen kotiapu jokaisen saataville
  • ·         Päiväkotiryhmät ja koululuokat riittävän pieniksi
  • ·         Ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille kattavat terveyspalvelut

Nuorten perheiden vanhemmat ovat usein ahtaalla. Taloudellisesti on tiukkaa, ja lapset tarvitsevat vanhempiaan, aikaa ja läsnäoloa. Työn ja perheen yhdistämistä kunta voi tukea joustavan ja edullisen kotiavun keinoin. Perheen pienimpien työtä on leikki ja koulu. Kukaan ei saa jäädä tuolloin jälkeen tai pudota kokonaan kelkasta. Ammattikoululaisten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveyspalvelut ovat tunkkainen tuulahdus menneiltä vuosikymmeniltä. Terveyspalvelut ovat paitsi puutteellisia, myös pahasti kehitystä jäljessä. Meidän täytyy huolehtia, että kouluista valmistutaan terveinä ja valmiina tarttumaan työelämän asettamiin haasteisiin.

Hyvinvointi rakennetaan

  • ·         Kevyt liikenne kuntoon
  • ·         Julkiset ja yksityiset palvelut saavutettaviksi
  • ·         Kaavoituksen on tuettava työllisyyttä

Kevyt liikenne yhdistää mitä parhaalla sekä hyödyllisellä tavalla terveellisen liikunnan ja ympäristöystävällisen matkustamisen. Kaupungin on otettava huomioon kevyen liikenteen edellytykset uusia alueita suunniteltaessa ja rakennettaessa sekä helpotettava pyöräilyä myös keskustassa. Kaupunkilaisten käyttämät palvelut, niin julkiset kuin kaupalliset, on rakennettava julkisen liikenteen solmukohtiin. ”Kyllä!” elävälle ja elinvoimaiselle keskustalle sekä kylille, ”ei!” tyhjän päälle rakennetuille automarketeille ja ostoskeskuksille. Palveluyrittäjille on saatava liiketiloja kohtuullisilla vuokrilla. Kaavoituksesta ei saa tulla este tai hidaste elinkeinojen kehitykselle Oulun alueella.